MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-09-14
Numer raportu 28/2011
Temat Istotna informacja.
Źródło ebi

Zarząd Emitenta informuje, iż zrealizował umowę inwestycyjną z dnia 18.02.2011r. zawartą ze spółką MULTI PB Spółką z o.o. we Wrocławiu ("Spółka"). Zarząd Emitenta otrzymał w dniu wczorajszym postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydziału Gospodarczego KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki. Łączna wartość posiadanych przez Emitenta udziałów stanowi 63,75% kapitału zakładowego i liczby głosów w Spółce.

Spółka MULTI PB sp. z o. o. powstała w 2009 roku i zajmuje się inwestorstwem zastępczym, polegającym na kompleksowym prowadzeniu budowy domu w imieniu klienta tj. doradzaniu w wyborze optymalnych rozwiązań, sporządzaniu dokumentów i pozwoleń, nadzorze wykonawców, reprezentacji klienta podczas rozmów z kierownikiem budowy i w trakcie zatwierdzania kolejnych etapów prac budowlanych. Ponad to Spółka obsługuje platformę internetową do zarządzania budową, która w przyszłości ma umożliwić stworzenie bazy Klientów/Odbiorców produktów oferowanych przez pozostałe Spółki grupy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >