MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-07-20
Numer raportu 26/2011
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii G.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 908/2011 podjętą w dniu 15 lipca 2011 r. postanowił określić dzień 19 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G spółki MERA S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000035";

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione obligacje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MER0614".

< Poprzedni     Następny >