MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2011-12-29 41/2011 Informacja o zbyciu udziałów w spółce zależnej MKR Spółce z o.o. ebi
2011-12-08 40/2011 Uzupełnienie informacji o umorzeniu 15 415 obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki MERA SA. ebi
2011-12-05 39/2011 Emisja Obligacji Serii H. ebi
2011-11-29 38/2011 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2011-11-26 37/2011 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 35/2011 dotyczące informacji o umorzeniu 7 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki MERA SA. ebi
2011-11-24 36/2011 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2011-11-17 35/2011 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2011-11-14 33/2011 Korekta prognozy wyniku finansowego na rok 2011. ebi
2011-11-03 32/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki. ebi
2011-10-28 31/2011 Uzupełnienie do informacji o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej. ebi
2011-10-28 30/2011 Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej. ebi
2011-09-23 29/2011 Zawarcie znaczących umów przez Spółkę zależną. ebi
2011-09-14 28/2011 Istotna informacja. ebi
2011-07-20 26/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii G. ebi
2011-06-28 23/2011 Istotna informacja od Spólki zależnej. ebi
2011-06-28 22/2011 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. ebi
2011-06-28 21/2011 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 27.06.2011 r. ebi
2011-06-21 20/2011 Emisja obligacji. ebi
2011-06-16 19/2011 Zawarcie znaczącej umowy. ebi
2011-06-10 16/2011 Zmiana daty przekazania raportu rocznego 2010 r. ebi
2011-06-01 15/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ebi
2011-05-31 14/2011 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. ebi
2011-05-14 11/2011 Podjęcie decyzji o wprowadzeniu spółki KLON S.A. do obrotu na rynek NewConnect. ebi
2011-04-22 10/2011 Skonsolidowane przychody Grupy Mera w I kw. 2011 r. ebi
2011-04-22 9/2011 Informacja od spółki zależnej KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej. ebi
2011-04-11 8/2011 Prognozy finansowe Grupy MERA S.A. na rok 2011. ebi
2011-04-01 7/2011 Istotna informacja. ebi
2011-03-29 6/2011 Istotna informacja. ebi
2011-03-23 4/2011 Podpisanie umowy inwestycyjnej. ebi
2011-03-17 3/2011 Podpisanie umowy inwestycyjnej. ebi
2011-02-01 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. ebi