MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-11-19
Numer raportu 28/2010
Temat Umowy lock-up dotyczące akcji Mera S.A.
Źródło ebi

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisane zostały z akcjonariuszami spółki umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji spółki MERA S.A. (umowy typu lock-up). Umowami zostały objęte akcje na okaziciela w liczbie 3854000 sztuk, co stanowi 76,38% akcji spółki wprowadzonych do obrotu na NewConnect. Lock-up obowiązuje do dnia 31.03.2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >