MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-10-21
Numer raportu 26/2010
Temat Zmiana Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, o wpisie zmian w Statucie Spółki, dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010r. W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 i § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >