MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-06-04
Numer raportu 13/2010
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SA przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2010 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >