MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-03-31
Numer raportu 9/2010
Temat Zmiana nazwy Spółki i zmiana Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu wczorajszym postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, na mocy którego w KRS dokonano wpisu zmiany nazwy (firmy) spółki z Mera Schody S.A. na Mera S.A. Jednocześnie Sąd zarejestrował zmianę Statutu spółki polegającą na wpisaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 600.000 zł, celem realizacji uprawnień z tytułu obligacji zamiennych na akcje.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >