MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-02-12
Numer raportu 4/2010
Temat Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mera Schody S.A.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła rezygnacja, ze skutkiem na dzień 15.02.2010 r., z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożona przez pana Daniela Kordela.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >