MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-01-18
Numer raportu 2/2010
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2010 r. wraz z projektami uchwał.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody SA przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki na dzień 16.02.2010 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >