MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2010-01-04
Numer raportu 1/2010
Temat Przeprowadzenie emisji obligacji.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. (Emitent) informuje, że dokonał przydziału obligacji na łączną kwotę 2.000.000,00 zł. Zakończona sukcesem emisja obligacji prowadzona była w trybie oferty prywatnej; doradcą Emitenta była spółka INVESTcon GROUP S.A. z Poznania, Zakończona emisja obejmuje obligacje dwuletnie, niezabezpieczone, z oprocentowaniem nie odbiegającym od warunków rynkowych. Zamiarem Emitenta zapisanym w warunkach emisji jest dokonanie w I kwartale 2010 r. emisji obligacji zamiennych na akcje i skonwertowanie obecnie zakończonej emisji prywatnej obligacji zwykłych na obligacje zamienne. Obligacje zamienne według zamiaru Emitenta mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Środki pozyskane z emisji obligacji są przeznaczone na podniesieniu kapitału zakładowego w spółkach zależnych, w szczególności w spółce zależnej Klon sp. z o. o. z siedziba w Nowej Świętej, co będzie miało pozytywny wpływ na przychody i wynik Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Następny >