MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2010-11-21 29/2010 Informacje o inwestycji kapitałowej Mera S.A. ebi
2010-11-19 28/2010 Umowy lock-up dotyczące akcji Mera S.A. ebi
2010-10-21 26/2010 Zmiana Statutu Spółki. ebi
2010-10-11 25/2010 Zmiana Statutu Spółki - korekta rb 18/2010. ebi
2010-09-17 24/2010 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. ebi
2010-09-16 23/2010 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 15.09.2010 r. ebi
2010-08-20 21/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2010 r. wraz z projektami uchwał. ebi
2010-08-03 19/2010 Emisja obligacji serii C. ebi
2010-07-21 18/2010 Zmiana Statutu Spółki. ebi
2010-07-01 17/2010 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2010 r. ebi
2010-06-15 15/2010 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego. ebi
2010-06-04 13/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ebi
2010-05-18 12/2010 Prognozy finansowe Grupy MERA S.A. na lata 2010 i 2011. ebi
2010-04-22 10/2010 Zakończenie emisji obligacji zamiennych. ebi
2010-03-31 9/2010 Zmiana nazwy Spółki i zmiana Statutu Spółki. ebi
2010-03-02 7/2010 Korekta raportu bieżącego nr 6/2010. ebi
2010-02-17 6/2010 Treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 16.02.2010 r. ebi
2010-02-12 4/2010 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mera Schody S.A. ebi
2010-01-28 3/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku. ebi
2010-01-18 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2010 r. wraz z projektami uchwał. ebi
2010-01-04 1/2010 Przeprowadzenie emisji obligacji. ebi