MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-12-29
Numer raportu 38/2009
Temat Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim na podstawie § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu - Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27.07.2009 roku informuje, iż w dniu 29.12.2009 r. wpłynęła do siedziby Emitenta informacja od spółki zależnej o skutecznym podwyższeniu kapitału o kwotę 250000,00 EUR w spółce Arktic Treppentechnik Gmbh. W wyniku tego podniesienia kapitał zakładowy Arktic Treppentechnik Gmbh wzrósł do 275000,00 EUR, a udział Emitenta w kapitale zakładowym do 96,4% (poprzednio 60 %).

< Poprzedni     Następny >