MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-12-18
Numer raportu 36/2009
Temat Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim na podstawie § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu - Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27.07.2009 roku informuje, że w dniu 17.12.2009 roku otrzymał informację od pełnomocnika prawnego o wpłynięciu postanowienia Sądu Rejestrowego w Poznaniu o wpisaniu do KRS podniesienia kapitału w spółce zależnej KLON sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Świętej o kwotę 795000,00 zł. W wyniku podniesienia kapitał zakładowy KLON sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Świętej wynosi 1290000,00 zł., a udział emitenta wynosi 1140000,00 zł. co daje 88,37% w kapitale zakładowym.

< Poprzedni     Następny >