MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-07-30
Numer raportu 23/2009
Temat Wstępne wyniki spółki zależnej.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację w zakresie wstępnych jednostkowych wyników finansowych podmiotu zależnego Mera Logistic Sp. z o.o. ("Podmiot zależny") w I półroczu 2009 roku.

Mera Logistic Sp. z o.o. zanotowała:

  1. Przychody ze sprzedaży w wysokości 666,2 tys. zł wobec braku przychodów w analogicznym okresie 2008 roku.
  2. Zysk EBITDA w wysokości 121,6 tys. zł wobec straty EBITDA w wysokości -7,6 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku.
  3. Zysk netto w wysokości 99,2 tys. zł wobec straty netto w wysokości -7,6 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku.

Osiągnięcie przez Podmiot zależny ponad 666 tys. zł przychodów oraz prawie 100 tys. zł zysku netto w pierwszym półroczu 2009 roku wobec braku przychodów i straty netto rok wcześniej, było możliwe dzięki realizacji podjętych w 2007 roku projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W I półroczu Mera Logistic Sp. z o.o. sprzedała 3 lokale w inwestycji zlokalizowanej w Lewinie Brzeskim, przy ul. Nysańskiej. Do sprzedaży w tej inwestycji pozostaje jeszcze 6 lokali.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >