MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-05-18
Numer raportu 13/2009
Temat Rozpoczęcie komercjalizacji powierzchni starego zakładu produkcyjnego nr 1.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 maja 2009 r. do siedziby spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Umowa dotyczy dzierżawy jednej z niewykorzystywanych hal produkcyjnych znajdujących się na terenie dawnego zakładu produkcyjnego nr 1 Mera Schody SA przy ul. Kościuszki, w centrum Lewina Brzeskiego. Aktualnie produkcja prowadzona jest w nowym zakładzie produkcyjnym nr 2 zlokalizowanym na obrzeżach miasta. Zakład produkcyjny nr 2 został uruchomiony dzięki zakończeniu programu inwestycyjnego realizowanego ze środków pozyskanych z emisji akcji, na rynku NewConnect.

Zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej z Jeronimo Martins Dystrybucja SA, Mera Schody SA zobowiązuje się do adaptacji hali o powierzchni łącznej 1130m2 z przeznaczeniem na sklep wielko powierzchniowy prowadzony pod marką "Biedronka", którego otwarcie ma nastąpić nie później niż 15 grudnia 2009 roku. Łączny koszt inwestycji w adaptację hali, który poniesie Mera Schody SA szacowany jest na ok. 1,4 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy, po adaptacji hali przez Mera Schody SA, będzie ona odpłatnie dzierżawiona przez okres 15 lat spółce Jeronimo Martins Dystrybucja SA, która prowadzić w niej będzie działalność handlową. Ustalona przez strony stawka opłaty za dzierżawę wynosi około 48 590 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie, co oznacza zwiększenie przychodów Spółki o 583 080 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy i osiemdziesiąt złotych) rocznie, oraz o 8 746 200 zł (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy i dwieście złotych) w całym 15-letnim okresie obowiązywania umowy.

Umowa podpisana z Jeronimo Martins Dystrybucja SA, jest częścią strategii Spółki dotyczącej komercjalizacji nieużywanego aktualnie terenu starego zakładu produkcyjnego nr 1 zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Łączna powierzchnia pomieszczeń dostępnych do zagospodarowania na tym terenie wynosi ponad 3000 m2.

< Poprzedni     Następny >