MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-05-15
Numer raportu 12/2009
Temat Istotna informacja otrzymana od spółki zależnej.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody SA informuje, że w dniu 14 maja 2009 r. otrzymał informację ze spółki zależnej Mera Logistic sp. z o.o. o stanie sprzedaży lokali mieszkaniowych w inwestycji prowadzonej w Brzegu zlokalizowanej przy ul. Nysańskiej 9, która obejmuje budynek o łącznej powierzchni użytkowej 950 m kw., w tym 9 mieszkań.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Mera Logistic sp. z o.o. na dzień 14 maja 2009 r. spółka podpisała 3 umowy sprzedaży mieszkań, na łączną kwotę 727899,00 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 83/100 złotych).

Szacowane całkowite przychody ze sprzedaży mieszkań w prowadzonej inwestycji w ocenie zarządu Mera Logistic sp. z o.o. osiągnąć mogą brutto 3,5 mln zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 4 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >