MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-05-11
Numer raportu 11/2009
Temat Rejestracja zmian w Statucie.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki, dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2009r.

W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 4 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >