MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2009-01-29
Numer raportu 1/2009
Temat Zakup nieruchomości produkcyjnej.
Źródło ebi

Zarząd Mera Schody S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2008 roku Spółka dokonała skutecznego zakupu od podmiotu zależnego Klon Sp. z o.o. nieruchomości znajdującej się w Jastrowiu i obejmującej środki trwałe do produkcji płyt klejonych.

Całkowita cena zakupu nieruchomości wyniosła 2,5 miliona PLN.

Skuteczny zakup wskazanej nieruchomości został dokonany poprzez przekazanie w dniu 28 stycznia b. r. środków pieniężnych.

W ocenie Zarządu Spółki wskazana transakcja w istotny sposób wpływa na zwiększenie efektywności działalności grupy.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Następny >