MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2009-12-30 39/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej. ebi
2009-12-29 38/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej. ebi
2009-12-28 37/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej. ebi
2009-12-18 36/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej. ebi
2009-12-04 35/2009 Podpisanie znaczącej umowy. ebi
2009-12-02 34/2009 Nabycie akcji MERA SCHODY S.A. przez osobę nadzorującą. ebi
2009-11-05 32/2009 MERA SCHODY S.A. informacja o skonsolidowanych wynikach za III kwartały 2009 r. ebi
2009-11-05 25/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MERA SCHODY S.A. ebi
2009-08-31 31/2009 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 31.08.2009 r. ebi
2009-08-31 30/2009 Zmiany w Radzie Nadzorczej MERA SCHODY S.A. ebi
2009-08-14 27/2009 Istotna informacja. ebi
2009-08-06 26/2009 Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 31.08.2009 roku. ebi
2009-08-05 25/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MERA SCHODY S.A. ebi
2009-07-30 23/2009 Wstępne wyniki spółki zależnej. ebi
2009-07-23 22/2009 Wstępne szacunkowe wyniki spółki zależnej za I półrocze 2009 r. ebi
2009-07-20 21/2009 Powołanie osoby nadzorującej. ebi
2009-07-20 20/2009 Rezygnacja osoby nadzorujacej. ebi
2009-07-06 19/2009 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO 17/2009. ebi
2009-07-01 18/2009 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2009 r. ebi
2009-06-22 17/2009 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ebi
2009-06-15 16/2009 Informacja o wynikach finansowych Grupy MERA SCHODY SA w 2008 roku. ebi
2009-06-08 14/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA SCHODY S.A. ebi
2009-05-18 13/2009 Rozpoczęcie komercjalizacji powierzchni starego zakładu produkcyjnego nr 1. ebi
2009-05-15 12/2009 Istotna informacja otrzymana od spółki zależnej. ebi
2009-05-11 11/2009 Rejestracja zmian w Statucie. ebi
2009-04-10 10/2009 Skonsolidowane przychody Grupy Mera Schody w I kw. 2009. ebi
2009-03-18 9/2009 Treść uchwał NWZA podjętych w dniu 17.03.2009r. ebi
2009-03-18 8/2009 Uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. ebi
2009-03-12 7/2009 Informacja o stanie posiadania. ebi
2009-03-09 6/2009 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ebi
2009-02-23 5/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA SCHODY S.A. ebi
2009-02-23 4/2009 Informacja o stanie posiadania. ebi
2009-02-18 3/2009 Przekroczenie przez osobę fizyczną 10% progu ogólnej liczby głosów na WZA. ebi
2009-01-29 2/2009 Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w 2008 roku. ebi
2009-01-29 1/2009 Zakup nieruchomości produkcyjnej. ebi