MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-12-01
Numer raportu 30/2008
Temat Informacja o braku ekspozycji Grupy Emitenta na ryzyko związane z opcjami walutowymi.
Źródło ebi

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi ekspozycji niektórych polskich eksporterów na ryzyko związane z zawieraniem kontraktów na opcje walutowe, zarząd Mera Schody S.A. informuje, że Emitent, ani żadna ze spółek zależnych Emitenta nie zawarła żadnych umów tego rodzaju. W związku z tym wyniki finansowe Emitenta i jego spółek zależnych nie są i nie będą w żadnym stopniu obciążone ryzykiem związanym z opcjami walutowymi. Zarząd Emitenta informuje, że nie planuje zawierać żadnych tego rodzaju umów w przyszłości.

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że w związku z faktem, że ok. 50% przychodów Grupy Mera Schody pochodzi z eksportu produkowanych dóbr i świadczonych usług, Emitent zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym zmian cen sprzedaży poprzez zakup części surowców wykorzystywanych do produkcji eksportowanych dóbr w walutach w których rozliczna jest sprzedaż.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni