MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-11-05
Numer raportu 28/2008
Temat MERA SCHODY S.A. informuje o wynikach
Źródło ebi

Zarząd Emitenta informuje, że, narastająco w okresie do 30 września 2008 roku jednostkowe wyniki MERA SCHODY S.A. wyniosły:

  1. przychody ze sprzedaży: 15.841 tys. zł (wzrost o 63% w stosunku do analogicznego okresu roku 2007)
  2. zysk netto: 941 tys. zł. (wzrost o 69%) w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku)
  3. EBITDA: 1.981 tys. zł (wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku)

W ocenie Zarządu Emitenta, istotny wzrost wypracowanych wyników, a w szczególności wzrost wartości wypracowanego zysku netto w stosunku do wartości przychodów możliwe były zarówno dzięki wzrostowi wielkości działalności spółki Mera Schody S.A. jak i rozwojowi działalności poprzez spółki zależne na terenie Polski i Europy Zachodniej.

< Poprzedni     Następny >