MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-08-19
Numer raportu 27/2008
Temat Wyniki finansowe Grupy Mera Schody w I półrocze 2008 r.
Źródło ebi

Zarząd Emitenta informuje, że po sześciu miesiącach 2008 roku Grupa osiągnęła 12.648.253,00 zł. przychodów, 556.954,00 zł. zysku netto oraz 1.705.508,00 zł. zysku EBITDA. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 przychody wzrosły o 23%, a zysk netto o 659%. Wzrost zysku EBITDA rok do roku wyniósł 42%.

W ocenie Zarządu Emitenta, istotny wzrost wypracowanych wyników, a w szczególności wzrost wartości wypracowanego zysku netto w stosunku do wartości przychodów możliwe były zarówno dzięki wzrostowi wielkości działalności spółki Mera Schody S.A. jak i rozpoczęciu działalności poprzez spółki zależne.

Po analizie danych finansowych za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 Zarząd Emitenta podtrzymuje publikowane wcześniej prognozy wyników finansowych. Spółka planuje osiągnięcie w 2008 roku na poziomie Grupy 27,3 mln zł. przychodów i od 1,8 do 2,2 mln zł. zysku netto.

< Poprzedni     Następny >