MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-07-02
Numer raportu 24/2008
Temat Zmiany w Radzie Nadzorczej MERA SCHODY S.A.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MERA SCHODY S.A. uchwałą nr 15/2008 odwołało Krzysztofa Sochę z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 16/2008 powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bryckiego. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

< Poprzedni     Następny >