MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-05-22
Numer raportu 16/2008
Temat Zawarcie znaczącej umowy.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2008 roku uzyskał informację od spółki zależnej MERA LOGISTIC sp. z.o.o. dotyczącą podpisania istotnej umowy. Dnia 20 maja 2008 r. MERA LOGISTIC sp. z o.o. podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Opolu na kwotę 1,6 mln zł. Kredyt przeznaczony zostanie na rozbudowę i remont nieruchomości tj. budynku o charakterze użytkowo-mieszkalnym w Brzegu. Zarząd Emitenta informuje, iż powziął informację od spółki MERA LOGISTIC sp. z o. o., że zamierza ona do końca br. przeprowadzić kompleksowy remont budynku. Spodziewany szacunkowy koszt inwestycji to 2,5 mln zł., a planowane przychody ze sprzedaży 3,2 mln. zł. MERA SCHODY S.A. posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki MERA LOGISTIC sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >