MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-05-15
Numer raportu 15/2008
Temat Informacja od spółki zależnej Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. otrzymał informację od spółki zależnej Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel, że w kwietniu b.r. podpisała z klientami detalicznymi i korporacyjnymi umowy sprzedaży na łączna kwotę 303,2 tys. EUR. Kwota ta jest wyższa od wartości umów podpisanych w miesiącu poprzednim o 229%.

MERA SCHODY S.A. posiada obecnie 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni     Następny >