MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-05-13
Numer raportu 14/2008
Temat MERA SCHODY S.A. informuje o sprzedaży detalicznej.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. zawiadamia, że Wydział Sprzedaży Emitenta, oszacował wartość podpisanych umów detalicznych krajowych w kwietniu 2008 na kwotę 924625,00 zł. co stanowi wzrost o 85% w porównaniu do kwoty sprzedaży w kwietniu 2007 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >