MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-04-08
Numer raportu 11/2008
Temat Informacja od spółki zależnej HST Treppen GmbH w Ravensburgu.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. otrzymał informację od spółki zależnej HST Treppen GmbH w Ravensburgu o podpisaniu w I kwartale 2008 r. umów sprzedaży z klientami detalicznymi i korporacyjnymi na łączną kwotę 141,5 tys. EUR tj. o 29,5% więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku. Realizację umów przewidziano na II kwartał bieżącego roku.

Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę przychodów Spółki zależnej w 2008r. na poziomie: 650,0 tys. EUR.

MERA SCHODY S.A. posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki HST Treppen GmbH w Ravensburgu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni     Następny >