MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-02-19
Numer raportu 6/2008
Temat Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERA SCHODY S.A. o zmianie Statutu Spółki.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 18.02.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia punktu 10) § 16.2 oraz dodanie § 18.4.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >