MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2008-01-11
Numer raportu 1/2008
Temat Informacja o wynikach szacunkowych za rok 2007.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż według wstępnych wyników finansowych Spółki za rok 2007 przychody Emitenta wyniosą 21 mln zł, a zysk netto 1,2-1,5 mln zł. Zarząd Emitenta informuje, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok poinformuje o wielkości osiągniętych przychodów i zysku netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Następny >