MENU

Raporty bieżące:


2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2008-12-01 30/2008 Informacja o braku ekspozycji Grupy Emitenta na ryzyko związane z opcjami walutowymi. ebi
2008-12-01 29/2008 MERA SCHODY S.A. informacja o skonsolidowanych wynikach za III kwartały 2008 r. ebi
2008-11-05 28/2008 MERA SCHODY S.A. informuje o wynikach ebi
2008-08-19 27/2008 Wyniki finansowe Grupy Mera Schody w I półrocze 2008 r. ebi
2008-07-15 25/2008 Objęcie udziałów w Spółce Klon sp. z o.o. ebi
2008-07-02 24/2008 Zmiany w Radzie Nadzorczej MERA SCHODY S.A. ebi
2008-06-25 23/2008 Treść uchwał ZWZA podjętychw dniu 24.06.2008 r. ebi
2008-06-16 21/2008 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ebi
2008-06-09 20/2008 Informacja o wynikach za I kwartał 2008 r. ebi
2008-06-02 18/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA SCHODY S.A. ebi
2008-05-28 17/2008 Otwarcie salonu emitenta. ebi
2008-05-22 16/2008 Zawarcie znaczącej umowy. ebi
2008-05-15 15/2008 Informacja od spółki zależnej Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel. ebi
2008-05-13 14/2008 MERA SCHODY S.A. informuje o sprzedaży detalicznej. ebi
2008-04-28 13/2008 Zakończenie inwestycji Budowy Zespołu Centrów Numerycznie Sterowanych. ebi
2008-04-11 12/2008 MERA SCHODY S.A. informuje o sprzedaży detalicznej. ebi
2008-04-08 11/2008 Informacja od spółki zależnej HST Treppen GmbH w Ravensburgu. ebi
2008-04-04 10/2008 Informacja od spółki zależnej Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel. ebi
2008-03-31 9/2008 Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu ebi
2008-03-28 8/2008 Otwarcie salonu emitenta. ebi
2008-02-25 7/2008 Zawarcie znaczącej umowy. ebi
2008-02-19 6/2008 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERA SCHODY S.A. o zmianie Statutu Spółki. ebi
2008-02-19 5/2008 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 18.02.2008r. ebi
2008-02-08 4/2008 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MERA SCHODY S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim zwołanego na dzień 18.02.2008 r. ebi
2008-01-31 3/2008 Zawarcie znaczącej umowy. ebi
2008-01-25 2/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA SCHODY S.A. ebi
2008-01-11 1/2008 Informacja o wynikach szacunkowych za rok 2007. ebi