MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-12-28
Numer raportu 13/2007
Temat Zawarcie znaczącej umowy.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2007 roku uzyskał informację od spółki zależnej MERA LOGISTIC sp. z.o.o. dotyczącą podpisania istotnej umowy. Dnia 27 grudnia 2007 MERA LOGISTIC sp. z o.o. podpisała umowę z Wojskową Agencją Mieszkaniową na zakup nieruchomości zabudowanej dwoma wolnostojącymi obiektami tj. budynkiem o charakterze użytkowym, murowanym, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 917,90 m2 oraz budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym, murowanym o powierzchni użytkowej 22,94 m2 posadowionych na działce 2401 m2 w centrum miasta Brzeg (województwo opolskie) za cenę zakupu 790000,00 PLN. Spółka zamierza w okresie do 18 miesięcy przeprowadzić kompleksowy remont budynku i w okresie następnych 6 miesięcy przeprowadzić sprzedaż powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych mieszkań oraz lokali użytkowych. MERA SCHODY S.A. posiada obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki MERA LOGISTIC sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni