MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-12-17
Numer raportu 12/2007
Temat Zawarcie znaczącej umowy.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2007 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła zaliczka od duńskiej firmy Monten Kobenhavn ApS CVR z siedzibą w Gilleleje (Dania) na wykonawstwo i montaż kompletnych schodów w budynku biurowo-apartamentowym w Kopenhadze. Zaliczka stanowiła warunek konieczny do rozpoczęcia prac w ramach zawartej na kwotę 704000,00 PLN umowy. Okres wykonania umowy przewidziano w trzech etapach do 31 lipca 2008 r. Umowa zawiera standardowe warunki przewidziane dla tego typu umów zawieranych przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni     Następny >