MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-10-19
Numer raportu 9/2007
Temat Objęcie udziałów w Spółce Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje o objęciu 60% udziałów w Spółce Arktic - Treppentechnik GmbH, z siedzibą w Kiel na terenie Niemiec. Pozostała część udziałów została objęta przez właścicieli firmy ARKTIC - Holzbautechnik GmbH & Co. KG, dotychczasowego odbiorcy i dystrybutora produktów MERA SCHODY S.A.

Nowopowstała Spółka przejmie dotychczasowy rynek sprzedaży schodów i stopni firmy ARKTIC - Holzbautechnik GmbH & Co. KG, szacowany na około 3 mln EUR sprzedaży rocznej (sprzedaż ARKTIC - Holzbautechnik GmbH & Co. KG wyniosła w 2006r. 2,1 mln EUR).

Spółka Arktic - Treppentechnik GmbH będzie zaopatrywać się w całości w Spółce MERA SCHODY S.A. (dotychczas tylko blisko 50% zaopatrzenia firmy ARKTIC - Holzbautechnik GmbH & Co. KG pochodziło z firmy MERA SCHODY S.A.).

Zarząd Emitenta prognozuje przychody nowopowstałej Spółki w 2008r. i w 2009r. odpowiednio na poziomie: 2,4 mln EUR i 3 mln EUR, przy 5% rentowności netto. Spółka Arktic - Treppentechnik GmbH w Kiel będzie prowadzić dystrybucję produktów Emitenta na terenie Niemiec i na rynku skandynawskim (Dania i Norwegia).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1

< Poprzedni     Następny >