MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-10-05
Numer raportu 5/2007
Temat Nabycie akcji MERA SCHODY S.A. przez osobę nadzorującą.
Źródło ebi

Zarząd MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 04.10.2007 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia na New Connect przez członka Rady Nadzorczej 2110 akcji MERA SCHODY S.A., po cenie 4,25 zł. za akcję. Transakcja została zawarta w dniach od 01.10.2007 r. do 03.10.2007 r. Osoba nabywająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

< Poprzedni     Następny >