MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-09-12
Numer raportu 4/2007
Temat Wprowadzenie akcji serii A2, B oraz C Spółki MERA SCHODY S.A. do obrotu.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 18.09.2007 roku na podstawie Uchwały Nr 719/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki MERA SCHODY S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda: 1) 1 362 500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset)akcje serii A2, 2) 935 000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy)akcje serii B, 3) 2 747 500 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcje serii C.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

< Poprzedni     Następny >