MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2007-09-12
Numer raportu 2/2007
Temat Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA SCHODY S.A. informuje, iż w dniu 12.09.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 045 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego: 1 362 500 akcji serii A2, 935 000 akcji serii B, oraz 2 747 500 akcji serii C.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

< Poprzedni     Następny >